Tijd nog niet rijp voor processenfonds voor financiering massaschadeclaims

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Gedupeerden kunnen op basis van de Wet afwikkeling massaschade collectieve actie (WAMCA) collectief een rechtszaak aanspannen en schadevergoeding eisen. Zulke rechtszaken kosten veel geld, die worden gefinancierd door commerciële partijen. Maar als er een zaak speelt waarbij een financier niets kan verdienen, dan is er een probleem. Een speciaal fonds voor de financiering van de (proces)kosten in massaclaims kan een manier zijn om te zorgen dat alle burgers in deze zaken daadwerkelijk hun recht kunnen halen. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Tilburg concluderen dat de tijd nog niet rijp is voor zo’n ‘processenfonds’: er zijn nog te veel onzekerheden rond de WAMCA, ontwikkelingen in de financieringsmarkt, mogelijk toekomstige (Europese) wetgeving en de financiële haalbaarheid van een dergelijk fonds....