Jurist bij RUD-Zeeland te Terneuzen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland) voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Wabo en de Wet milieubeheer. Wij doen dat in opdracht van de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen. Jij stelt...