Beantwoording Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister voor Langdurige Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag. De vragen zijn gesteld door Tweede Kamerlid Kuiken (PvdA).Beantwoording Kamervragen over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag