Procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst te Den Bosch

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij als procesvertegenwoordiger het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van...