Arts handelt conform KNMG-richtlijn, tuchtklacht desondanks gegrond

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze tuchtuitspraak gaat over het verstrekken van (een deel van) het medisch dossier aan een patiënt. In de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ (versie november 2022) wordt aangegeven dat de arts de patiënt zo spoedig mogelijk - en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het...