Bijlage is onderdeel van uiterste wil

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Interessant arrest over 'onjuiste beweegreden' in de zin van art. 4:43 lid 2 BW. De Hoge Raad beslist o.a. over de vraag of een bijlage bij de uiterste wil ook valt onder de passage ‘in de uiterste wil zelf is aangeduid’ in de zin van dit artikel.