Kamerbrief over kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 32 van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De doorlichting richt zich op de beleidsterreinen rechtspleging en rechtsbijstand. Hij stuurt de beleidsdoorlichting mee met de Kamerbrief.Kamerbrief over kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 32 rechtspleging en rechtsbijstand