Besluiten Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De minister van Justitie en Veiligheid overlegt elke maand met de politie en de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. Dit heet het Centraal Georganiseerd Overleg Politie-ambtenarenzaken (CGOP). De besluiten van het CGOP (2015 t/m 2020) en besluiten van het CGOP 2022 kunt u hieronder downloaden.