NOvA: tien verkiezingsprogramma’s bevatten onrechtsstatelijke voorstellen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De rechtstaattoets van de Nederlandse orde van advocaten is inmiddels een traditie te noemen. Ook in 2012, 2017 en 2021 werden de verkiezingsprogramma’s langs de staatsrechtelijke meetlat gelegd (overigens niet altijd zonder kritiek). De Commissie Rechtsstatelijkheid in Verkiezingsprogramma’s 2023 van de NOvA werd wederom voorgezeten door voormalig vicepresident van de Hoge Raad Willem van Schendel en bestond verder uit secretaris François van Vloten en advocaten Channa Samkalden, Irma van den Berg, Robert Sanders, Thomas van Houwelingen-Boer en Jorg Werner. De commissie geeft geen stemadvies, maar signaleert slechts of plannen positief of negatief voor de rechtsstaat kunnen uitpakken....