Medisch beroepsgeheim in strafzaken slechts in zeer uitzonderlijke gevallen doorbroken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze uitspraak bevestigt dat hulpverleners slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden gehouden zijn hun beroepsgeheim te doorbreken in het belang van de waarheidsvinding. Het gaat dan met name om procedures waarin sprake is van verdenking van zeer ernstige strafbare feiten, zoals levensdelicten...