Gevolgschade in het vervoerrecht

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wanneer er tijdens het vervoer iets misgaat waardoor feitelijk nadeel (schade) ontstaat voor de lading-belanghebbende en de rechter oordeelt dat de vervoerder hiervoor aansprakelijk is, rijst vervolgens de vraag naar de berekening van de schadevergoeding. Bij niet-nakoming van contractuele...