‘Heroverweeg wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid’

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Raad voor de rechtspraak waarschuwt: samenhang met andere nieuwe wetgeving ontbreektDe Raad voor de rechtspraak heeft grote zorgen over de kwaliteit van het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid. De samenhang met alle andere lopende wetsvoorstellen op hetzelfde terrein ontbreekt, wat mogelijk negatieve gevolgen kan hebben. In een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies roept de Raad het demissionaire kabinet daarom op om het huidige wetsvoorstel te heroverwegen. Nut en noodzaakHet wetsvoorstel moet het voor uitvoeringsorganisaties mogelijk maken om beter passende sancties op te leggen bij handhaving rondom (onder andere)...