Weerwind steekt 26 miljoen in sociale advocatuur

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de laatste week voor het verkiezingsreces nam de Tweede Kamer nog gauw de motie-Sneller aan, waarin met spoed werd aangedrongen op een financiële injectie voor de sociale advocatuur die het water aan de lippen staat. In de motie (ondertekend door D66, CDA, SP, PvdA/GroenLinks, PvdD en ChristenUnie) werd erop gewezen dat de tariefindexatie van 0,67% ver achterbleef op de consumentenprijsindexinflatie van 5,6%....