Betere bescherming tegen discriminatie op de BES

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat gelijke behandelingswetten voortaan ook van toepassing moeten worden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit betekent dat inwoners van de BES-eilanden, die zich gediscrimineerd voelen op welke grond dan ook (geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap, seksuele gerichtheid, etc.) ook een beroep kunnen doen op deze wet. Ook kunnen ze een melding doen bij een nieuwe anti-discriminatievoorziening BES en daar gratis hulp en advies vragen. Tot slot kunnen ze naar het College voor de rechten van de mens stappen voor een oordeel in hun zaak.