Druk op de asielopvang houdt aan

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De druk op de asielopvang is al geruime tijd zeer hoog, en de vooruitblikken laten zien dat deze druk alleen maar zal toenemen. Dat blijkt uit verschillende brieven die staatssecretaris Van der Maat van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brieven wordt onder andere vooruit geblikt naar de opgaven voor 2024 als het gaat om de verwachte asielinstroom, de opgave voor het aantal opvangplekken en de taakstelling voor gemeenten voor het huisvesten van statushouders. Ook informeert de staatssecretaris over de voortgang van de Nationale aanpak overlastgevende asielzoekers.