Verrekening negatief verlofsaldo bij uitdiensttreding?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een werknemer zegde zijn arbeidsovereenkomst op gedurende het jaar en had per einddatum meer verlof genoten, dan tot dat moment was opgebouwd. Oftewel, werknemer had een negatief verlofsaldo. Mocht werkgever dit verrekenen met de eindafrekening?