Welke rol speelt 'buitenwettelijk beleid' bij herziening en/of terugvordering van uitkeringen?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wat als je een te hoge uitkering hebt ontvangen omdat de uitkeringsinstantie wijzigingen niet op tijd heeft verwerkt, of een fout heeft gemaakt? Kunnen algemene beginselen van behoorlijk bestuur er dan aan in de weg staan dat de uitkering achteraf wordt herzien, c.q. teruggevorderd? De Centrale...