Belangrijk arrest over de uitleg van een uiterste wilsbeschikking

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Erflater heeft zijn toenmalige echtgenote in 2006 tot enig erfgenaam benoemd - en subsidiair zijn broer. Nadien is hij hertrouwd en heeft hij kinderen gekregen. Na zijn overlijden vordert de weduwe een verklaring voor recht dat de broer van de erflater geen rechten aan het testament kan ontlenen....