Ernstige schade

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Antwoorden op prejudiciële vragen rond de uitleg van artikel 15 van richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten. Het HvJ EU is duidelijk: lidstaten moeten alle relevante elementen die...