Wanneer en op welke manier moet wetgeving ruimte bieden voor maatwerk?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Aanwijzingen voor de regelgeving bepalen onder meer hoe wetgeving moet worden vormgegeven, uit welke onderdelen wetgeving moet bestaan en via welke procedures wetgeving moet worden gemaakt.
Regels kunnen in individuele gevallen (te) hard uitpakken. De regering wil dit ondervangen met...