Advocaat pleit voor meer Fries in de rechtbank: “Wat is er mis met een cursus Fries?”

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Baukje Kooi, een familierechtadvocaat uit Dokkum, dringt er bij de rechtbank in Leeuwarden op aan om passieve beheersing van het Fries te eisen voor al het personeel. Ze is ervan overtuigd dat dit de rechtsgang aanzienlijk zou verbeteren. Kooi, zelf Friestalig opgevoed, wil de Friese taal een prominentere rol geven in de rechtbank.

Foto: Een Friese vlag (ANP / Hollandse Hoogte Venema Media)

In een recente bijdrage aan een rondetafelgesprek in Den Haag over de nieuwe bestuursafspraak over de Friese taal en cultuur (BFTK), benadrukte Baukje Kooi dat Fries niet alleen relevant is voor strafrechtzaken maar ook in het persoons- en familierecht. Ze pleit voor een minimale beheersing van het Fries door al het rechtbankpersoneel, inclusief rechters, om een betere communicatie...