Omgevingswet: zes relevante wijzigingen voor de bouwpraktijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mede gelet op de
complexiteit en omvang van de Omgevingswet is het onvermijdelijk
dat de uitvoering in de
praktijk voor ongewenste verrassingen zal gaan zorgen. In deze bijdrage worden zes punten besproken die daarvoor in aanmerking komen.