Langverwachte uitspraak over verschoonbaarheid bij overschrijding van bezwaar- en beroepstermijnen

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het CBb oordeelde dat bestuursorganen en bestuursrechters de bezwaar- en beroepstermijnen minder strikt moeten handhaven. Er moet dientengevolge - vaker dan tot nu toe het geval was - aangenomen worden dat een termijnoverschrijding verschoonbaar is. Met deze uitspraak wil het college ruimte...