Rechter: advocatenkantoor moet beroepsopleiding betalen ondanks ontslag

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Rotterdamse rechter oordeelde onlangs dat de Beroepsopleiding Advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) valt onder de algemene scholingsplicht van werkgevers.

De zaak draaide om een advocatenkantoor dat, na het ontslag op staande voet van een advocaat-stagiair, de terugbetaling van de studiekosten voor de beroepsopleiding advocaten opeiste. Dit was gebaseerd op een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst, waarin stond dat de verweerster ‘de studiekosten volledig aan [verweerster] moet terugbetalen als het dienstverband tijdens de opleiding wordt beëindigd wegens een dringende reden.’ De advocaat-stagiair betwistte de terugbetaling en verzocht de kantonrechter om een oordeel over de nietigheid van het studiekostenbeding.

De rechter stelde vast dat werkgevers volgens de wet verplicht zijn hun werknemers de kans te geven kosteloos de noodzakelijke scholing voor hun functie te volg...