Aanbiedingsbrief bij gepubliceerde beleidsregels VOG NP RP 2024

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de gewijzigde beleidsregels ter verkrijging van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van natuurlijke personen (NP) en rechtspersonen (RP). De wijziging houdt verband met het verscherpt toetsingskader terrorisme. Hij had toegezegd aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV). VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag.Aanbiedingsbrief bij gepubliceerde beleidsregels VOG NP RP 2024