Algoritmische besluitvorming en de Awb

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitale technologie in de vorm van
algoritmen. Dit brengt risico’s met zich mee - waaronder discriminatie en onduidelijkheid
op basis van welke regels of feiten besluiten worden genomen (reconstrueerbaarheid).
Dit is van belang voor de...