Benoeming algemeen directeur Auditdienst Rijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. ing. J.P.M. (Richard) van Hienen RA wordt algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 april 2024.