Benoeming burgemeester Maashorst

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. J.A. (Hans) van der Pas wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Maashorst. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 12 maart 2024.