Wijziging huwelijkse voorwaarden: Hoge Raad over zorgplicht notaris

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over wijziging van huwelijkse voorwaarden ten nadele van één van de echtelieden tijdens het huwelijk en over de zorgplicht van de notaris ex art. 43 lid 1 Wet op het notarisambt. Heeft de man er in deze zaak gerechtvaardigd op vertrouwd dat de wil van zijn...