Omgevingsrechtelijke aspecten bij huisvesting van arbeidsmigranten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze bijdrage wordt ingegaan op huisvesting van arbeidsmigranten in relatie tot
het omgevingsrecht. Wat zijn de in de praktijk voorkomende juridische problemen (en kansen) - en waarmee
moet in het bijzonder rekening worden gehouden? Het scheppen of behouden van een 'goed woon- en...