Alsnog op Woo-verzoek beslissen: hoeveel tijd krijgt bestuursorgaan van de rechter?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als de maximale termijn van zes weken om op een Woo-verzoek is verstreken kan de verzoeker, nadat het een ingebrekestelling heeft verstuurd, naar de rechter stappen. De rechter stelt dan vast of de beslistermijn is verstreken, of de verzoeker een ingebrekestelling heeft verstuurd en of sindsdien...