Tot antwoorden verplicht?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De 'sfeerovergang' van controle naar opsporing is een grijs gebied en levert een veelvoud aan rechtspraak op. Zo ook dit arrest van Hof Amsterdam. Mocht de toezichthouder hier controlebevoegdheden uitoefenen, ondanks dat er al een vermoeden was van een strafbaar feit? Of had de toezichthouder vanaf ...