Benoeming burgemeester Schiedam

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mr. H.M. (Harald) Bergmann wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Schiedam. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 13 maart 2024.