Beëindiging dienstverband langdurig zieke werknemer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Hoge Raad oordeelde eerder in de Xella-beslissing dat een werkgever in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van een langdurig zieke werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de wettelijke...