Informatieplicht zorgaanbieder strekt zich uit tot tarieven

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een geschil over een door cliënte te betalen tarief dat betrekking had op een door haar ondergane fertiliteitsbehandeling. De cliënte had het tarief niet betaald, omdat zij het oneens was met de prijs. Zij stelde daarover onvoldoende te zijn geïnformeerd. De rechtbank was het met haar eens.