Kosten arbeidsongeschiktheid werknemer op gewelddadige ex-partner verhaald

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tussen werkneemster en haar ex-partner heeft zich op enig moment een gewelddadig incident voorgedaan. Werkneemster is sindsdien volledig arbeidsongeschikt geraakt. De ex-partner is onherroepelijk strafrechtelijk veroordeeld. Werkgever wil het loon dat tijdens de arbeidsongeschiktheid is...