Nieuw Wetboek van Strafvordering treedt per 1 april 2029 in werking

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ketenpartners krijgen daarmee minimaal drie jaar de tijd om het nieuwe en omvangrijke wetboek te implementeren - mits de Tweede Kamer de...