Nieuw Wetboek van Strafvordering treedt pas over vijf jaar in werking

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Deze datum is gekozen om de strafrechtketen minimaal drie jaar de tijd te geven om het nieuwe en omvangrijke wetboek zorgvuldig te implementeren, nadat de Tweede Kamer de teksten voor het nieuwe wetboek heeft goedgekeurd. De ministers op het departement (Weerwind, Rechtsbescherming en Yeşilgöz, Justitie en Veiligheid) hebben gisteren de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de datum....