Staat aansprakelijk voor geluidhinder Schiphol

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Bij besluitvorming over het luchtverkeer van en naar Schiphol maakt de Staat geen passende belangenafweging tussen omwonenden, de luchtvaart en de luchthaven. De Staat weegt namelijk de belangen van omwonenden stelselmatig - en in strijd met het EVRM - niet op de juiste wijze mee. Bovendien wordt...