Benoeming lid Kiesraad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Prof. dr. Joop J.M. van Holsteijn is voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 april 2024. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.