Benoeming lid Raad voor het Openbaar Bestuur

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De ministerraad heeft op voordracht van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten Salima Belhaj per 1 april 2024 te benoemen tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).