Frank Peters over de zaak tegen KLM

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Volgens de rechtbank van Amsterdam zijn de reclames van KLM misleidend en daarmee onrechtmatig. Stichting Fossielvrij spande een rechtszaak aan tegen KLM, omdat zij vindt dat KLM aan greenwashing doet. Frank Peters, partner bij bureau Brandeis, stond de stichting bij en vertelt meer over de zaak.

KLM had in een aantal reclames milieuclaims opgenomen op basis van algemene verklaringen over milieuvoordelen. In andere uitingen schetst KLM een te rooskleurig beeld over de gevolgen van maatregelen zoals Sustainable Aviation Fuels (gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen) en herbebossing. Die maatregelen verminderen de negatieve milieuaspecten slechts marginaal en wekken ten onrechte de indruk dat vliegen met KLM duurzaam is.

Hoe interpreteer je de uitspraak van de rechter?

”De rechter maakt duidelijk dat de rechtsregels over eerlijke reclame serieus genomen moeten worden door bedrijve...