Rechter loopt niet vooruit op mogelijke verruiming evenredigheidsbeginsel

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De wetgever heeft er bewust voor gekozen om bijstandsfraude hard aan te pakken. Van die lijn kan op basis van de huidige wetgeving niet worden afgeweken, aldus de rechtbank, ondanks het aanhangige wetsvoorstel ‘Versterking waarborgfunctie Awb’ waarin een uitbreiding van het toepassingsbereik...