Gerald Roethof zes weken geschorst wegens praten over strafzaak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Advocaat Gerald Roethof is voor zes weken geschorst omdat hij in een strafzaak de aan zijn cliënt opgelegde beperkingen heeft geschonden. Ook wordt een eerder voorwaardelijk opgelegde schorsing van vier weken nu ten uitvoer gelegd.

Dat heeft de raad van discipline Amsterdam bekend gemaakt. Volgens de raad is bewezen dat Roethof met derden over de zaak van zijn cliënt gepraat. De cliënt zat op dat moment in volledige beperkingen. Hierdoor heeft mr. Roethof artikel 46 Advocatenwet (betamelijkheidsnorm) en de kernwaarden onafhankelijkheid en integriteit (artikel 10a Advocatenwet) overtreden. Daarmee heeft mr. Roethof het vertrouwen in de advocatuur ernstig geschaad. Dit rekent de raad hem zwaar aan.

Encrochatberichten

Uit onderschepte Encrochatberichten bleek dat contactpersonen van de verdachte kort na diens aanhouding beschikten over informatie uit het onderzoek. Volgens de officier van justitie betrof het ...