Een algoritme met rechtsgevolgen (art. 22 AVG) zonder duidelijke randvoorwaarden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De korpschef is verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens in het kader van de aanvraag voor wapenvergunningen - zo volgt uit diens taak in de Wet wapen en munitie. Het is in deze zaak echter onduidelijk wie verwerkingsverantwoordelijke is voor het algoritme om de psychische gesteldheid van ...