Hoge Raad buigt zich over toepassing WHOA

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mag een akkoord onder de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) financiers verplichten om onder gewijzigde voorwaarden een nieuwe financiering te verstrekken? Deze vraag ligt nu bij de Hoge Raad.

WHOA in het kort

De Wet homologatie onderhands akkoord is sinds 1 januari 2021 van kracht. De WHOA geeft ondernemingen die gebukt gaan onder zware schuldenlast de ruimte om tot een akkoord te komen met hun schuldeisers, waaronder financiers. Dat akkoord is erop gericht de onderneming te laten overleven. In de praktijk betekent het vaak dat schuldeisers gedwongen afstand doen van een deel van hun rechten. Een akkoord komt alleen tot stand als voldoende schuldeisers voor stemmen en de rechtbank het akkoord goedkeurt.

Lees ook: De WHOA, een big bang in de insolventiepraktijk