Verlof en loondoorbetaling bij officiële feestdagen, hoe zit dat ook al weer?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

April en mei zijn traditioneel de maanden met de meeste feestdagen. Veel van deze feestdagen zijn nationaal erkende feestdagen en dit suggereert (onterecht) dat de werkgever haar werknemers verlof moet geven en het loon moet doorbetalen. Hoe zit het juridisch ook al weer?

Wettelijk kader

Nergens in de wet staat dat de werkgever haar werknemers een vrije dag moet geven op officiële feestdagen. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op officiële feestdagen. Of een werknemer vrij is hangt af van wat in de arbeidsovereenkomst of cao is overeengekomen.

In de meeste cao’s is afgesproken dat de werknemer inderdaad een vrije dag heeft op een officiële feestdag en is bepaald welke feestdagen dat zullen zijn. Een officiële feestdag die is aangemerkt als een vrije dag gaat niet ten koste van het aantal vakantiedagen van de werknemer.

In bepaalde sectoren (zoals zorg) is het noodzakelijk door te we...