Amsterdamse dekenprijs voor (buurt-)rechter Maria Leijten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De dekenprijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Amsterdamse Orde van Advocaten. Dit jaar valt de eer te beurt aan de buurtrechter. Binnen dit initiatief worden kleine, eenvoudige juridische zaken van bewoners uit de wijk op een laagdrempelige wijze beslecht. De buurtrechter kijkt dan niet alleen naar de strikte juridische kant van een geschil, maar probeert verder te kijken: wat speelt er in de buurt, hoe verloopt de samenwerking met hulpverlenende instanties en wat zou een bestendige oplossing voor het probleem zijn?...