Nederland investeert € 2,5 miljard in sterk ondernemingsklimaat voor microchipsector Brainport Eindhoven

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Microchips spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven: ze zitten onder meer in telefoons, zonnepanelen en medische apparatuur. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen behoren tot de top van de wereldwijde microchipindustrie. In de regio Brainport Eindhoven lopen deze organisaties tegen grenzen aan. Zo is er een tekort aan personeel, ruimte en energie. Daarom heeft het kabinet met regionale overheden afspraken gemaakt om deze tekorten aan te pakken. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor de microchipsector en zijn toeleveranciers. Die sector is belangrijk voor ons verdienvermogen en werkgelegenheid en draagt bij aan onze veiligheid en onafhankelijkheid van andere landen.