Naar een vernieuwd formeelrechtelijk belastingheffingssysteem

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem moet het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig maken. Het streven is om eind 2024 een concept-wetsvoorstel in consultatie te brengen. Om in de tussentijd al inbreng te ontvangen vanuit de fiscale rechtspraktijk is een pre-consultatie...